Komplett Bank Forbrukslån

Om du er en av de mange som bekymrer deg for uforutsette utgifter, kan en brukskreditt fra Komplett Bank være en god løsning. Denne kreditten er lik et forbrukslån i det at den kan kaffes mer eller mindre på dagen, pengene kan brukes til hva som helst, og du trenger ikke stille med sikkerhet.

Hva er en brukskreditt?

Kreditten du kan få hos Komplett Bank fungerer slik at du ”låner” en viss sum, og betaler renter kun for den delen av summen du bruker, eller velger å disponere på din egen bankkonto. De pengene som du ikke overfører til kontoen, beregnes det ikke renter for. Dette er gunstig dersom du ikke trenger et spesifikt beløp akkurat nå, men forventer behov for ekstra kapital nå og da. En slik brukskreditt har også en annen betydelig fordel, fremfor tradisjonelle forbrukslån, nemlig det at den er et kontinuerlig lån. Det vil si at om du for eksempel har en kreditt på 100 000 kroner, bruker denne, og deretter betaler tilbake, trenger du ikke søke på nytt neste gang du har behov for et raskt lån. Det eneste du trenger å tenke på er at kreditten må fornyes dersom den står uberørt i en viss periode.

Slik fungerer forbrukslånet fra Komplett Bank

Du må tilbakebetale et minimumsbeløp hver måned, basert på det du bruker av det fleksible lånet.  Er kredittrammen for eksempel på 100 000 kroner, og du har brukt 10 000 kroner av dette, betaler du ned en månedlig prosentsats av de 10 000 kronene. Dette er også den eneste summen du betaler renter for. De resterende 90 000 kronene står der ”gratis” inntil du velger å bruke av disse. Du kan betale ned hele kreditten du har brukt, når du selv vil, og dermed unngå rentekostnader. Selv om det ikke lønner seg, kan du også la være å betale avdrag om du trenger det. Bankens eneste krav er at de månedlige rentekostnadene dekkes.

nominal interestBeregning av rentekostnader på forbrukslån

De aller fleste forbrukslån på markedet, inklusive brukskreditten fra Komplett Bank, kommer med renter som fastsettes individuelt for hver søker. Her er det kredittvurderingen som bestemmer hva du kommer til å få tilbud om. Har du høy kredittscore, blir rentene lave, mens de med svak kredittverdighet tilbys høyere renter.

Den nominelle renten fra Komplett Bank er flytende, det vil si den blir som regel justert i forhold til Norges Banks styringsrente. Dette er vanlig for de aller fleste typer lån. I skrivende stund ligger den laveste nominelle renta på 7,9% hos denne banken, mens høyeste nominelle rente er 19,9%. Effektiv rente vil være avhengig av lånesummen, etableringsgebyret og antallet månedlig termingebyr du ender opp med å betale. Størrelsen på etableringsgebyret beregnes uti fra lånesummen, og ligger fra 495 kroner og opp til 1 950 kroner.

Kredittrammen på forbrukslån fra Komplett Bank

Du kan søke om hvilket som helst beløp i brukskreditt mellom 10 000 kroner og 400 000 kroner hos Komplett. Har du god økonomi får du som regel innvilget den summen du søker om. Personer med svak kredittverdighet kan komme til å bli tilbudt lavere lånesum dersom banken mener det er mer forsvarlig. Så lenge du har en aktiv brukskreditt hos Komplett Bank, kan du også søke om å få utvidet denne dersom du får et økt behov for penger.