Likheter og forskjeller mellom lån uten sikkerhet og kredittkort

Er du i tvil om du skal velge forbrukslån eller kredittkort? Dette er to helt forskjellige finansieringsløsninger, og bør benyttes deretter. Et lån bør først og fremst vurderes dersom du har behov for å finansiere noe nå, men der du kanskje ikke evner å skaffe til veie alle pengene med en gang. Samtidig bør det du investerer i være så pass viktig at du ikke kan vente til du har spart nok penger. Et typiske eksempel er bolig og bil. De færreste klarer å spare raskt nok til bolig når de trenger det. Som regel vil det ta flere tiår. Det er også vanlig å låne til investeringer med lavere kostnader, slik som oppussing, egenkapital eller innkjøp av nødvendigheter.

Likheten ligger i friheten

Både forbrukslån og kredittkort gir tilgang til midler du kan bruke på nær sagt hva som helst. Andre finansieringsløsninger krever ofte at midlene brukes til noe spesifikt. Boliglån, billån, hyttelån og båtlån er eksempler på dette. De fleste som låner til slike kapitalkrevende gjenstander, har ikke anledning til å bruke de lånte pengene på noe annet. Hva du bruker et forbrukslån til, er helt opp til deg selv. Det samme gjelder kreditten du får i et kredittkort.

Forbrukslån har lengre perspektiv

Det finnes også situasjoner der lån er helt nødvendig, eller gir muligheter man ellers ville gått glipp av. Mangler du penger til en nødvendig reparasjon av bilen eller vaskemaskinen, kan et raskt forbrukslån være en løsning. Det samme gjelder innkjøp der du kan spare stort på tidsbestemte rabatter. Er summen lav, og du vet du klarer å betale alt tilbake innen noen uker, er kredittkort også verdt å vurdere. Skal du bruke lang tid på tilbakebetalingen, enten fordi lånesummen er stor, eller fordi du kun klarer lave månedlige avdrag, er forbrukslån det klart beste alternativet av disse to.

Lånesummene er forskjellige

I dag får du forbrukslån uten sikkerhet helt opp til 500 000 kroner på dagen, mens de fleste kort har en kredittgrense fra 50 000 kroner opp til 150 000 kroner. Det er stort sett bare folk med svært høy inntekt eller formue som får kredittkort med ubegrenset kreditt. Dette gjenspeiler forskjellen på hva løsningene egner seg til. Kredittkort er noe du burde bruke i takt med inntjeningen din, der du gjør opp hele det lånte beløpet på neste lønningsdag.

Kort kan fort bli dyrere

Selv om kredittkortene gir deg en rentefri periode på rundt 50 dager, avhengig av hvilket kort du har, bør du ikke bruke slike kort som et langtidslån. Rentene er ofte betydelig høyere enn for et forbrukslån. På et kredittkort kan de strekke seg over 30%, mens laveste effektive renter på forbrukslån gjerne ligger nede på 8­tallet. Besparelsen du har med de 50 gratis dagene, spises dermed fort opp dersom kreditten står ubetalt i flere måneder. Kredittrenter som går over lang tid, er kanskje den mest vanlige årsaken til at folk får gjeldsproblemer. En av løsningene er da å faktisk bruke forbrukslån til å refinansiere slik gjeld, nettopp på grunn av de langt lavere rentekostnadene.

Bruk kredittkort som en betalingsløsning

De som bruker kredittkort smart, tar sjelden ut kontanter (da løper rentene fra dag én), og de betaler tilbake kreditten før den rentefrie perioden utløper. Dermed får de et gratis lån, og ofte rabatter man ellers ikke har tilgang til. Bruker man derimot kredittkort som en lånemulighet over lang tid, snakker vi nok om noen av de dyreste lånene man kan pådra seg.

Å handle med kredittkort, spesielt på nett eller i utlandet, gir bedre sikkerhet på flere vis. Dersom du blir lurt eller får feil på varene, er det enklere å få erstatning eller pengene tilbake når du betalte med kredittkort. Kontantkjøp er på mange måter langt mer risikabelt. Kredittkort er også en god kilde til nødpenger i visse situasjoner, men først og fremst bør kortene brukes på noenlunde samme vis som et vanlig debetkort. Kort som brukes smart, gir deg gode rabatter, sikker betaling, og ingen eller lave utgifter.

Lignende krav til søkeren

Kredittkort og forbrukslån er også ganske like når det gjelder kravene til søkeren. Aldersgrensene er relativt lave, og det samme gjelder kravene til inntekt. Fordi lånesummene er blant de laveste, anser bankene det som forsvarlig å låne ut til personer med relativt begrenset inntekt. Likevel hender det at bankene justerer enten lånesummen (forbrukslån) eller kredittgrensen (kredittkort), dersom de mener det er mer forsvarlig ut i fra søkerens inntekt.

Haster det? Søk om forbrukslån!

Å ha et godt kredittkort er fornuftig i mange situasjoner, kanskje spesielt på reise eller når det finnes unike tilbud. En kreditt kan også være en god kilde til nødpenger, men da må du allerede eie kredittkortet. Det tar nemlig ganske mye lengre tid å skaffe seg kredittkort, enn forbrukslån. Selv om du får svar på dagen når du søker, skal kortet produseres med ditt navn, og deretter sendes med vanlig postgang. Dette tar som regel minst en uke, og ofte to.

Forbrukslån kan derimot skaffes på dagen i beste fall, og det tar sjelden mer enn 3 dager. Svar på søknaden får du umiddelbart fra de fleste bankene, og utbetalingen skjer så snart lånepapirene er i orden. Har du BankID vil du også kunne skaffe deg nødpenger i utlandet, eller i lignende situasjoner der det haster. Les mer om lån på www.forbrukslån.no.

Mer info: 

https://easybank.no/blogg/forbrukslaan-eller-kredittkort-hva-boer-du-velge/